O konferenci


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě, rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí, k schopnosti rozlišovat, k jasnému vidění a rozumění událostem, se kterými se setkáváme jak v dějinách, tak v současnosti v oblasti umění a kultury, duchovního života nebo politiky.

Konference Růže a kříž v Evropě 2019 proběhne v termínu 4-6. října 2019. Podrobnosti budou upřesněny.


Přednášející


Terry Boardman

Terry Boardman

Jsem samostatně pracující přednášející, spisovatel a překladatel (z němčiny a japonštiny). Má žena je Japonka, máme 30. letého syna, který žije se svou manželkou a dvěma dcerami v Austrálii.

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Samostatně pracující historik, publicista a docent v řadě zemí od Norska po Irán a od Irska po Rusko. Jeho zvláštním zájmem jsou duchovní, kulturní a geopolitické souvislosti mezi Amerikou, Evropou a východní Euroasií. V současnosti pracuje na historických základech grálských eposů v kulturách západního a východního křesťanství a v (esotericném) islámu a židovství.

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Spisovatel, divadelník žijící ve Velké Británii. V současnosti pracuje na režii 4. Mysterijíno dramatu Rudolfa Steinera. Ve svých publikacích i představeních (např. kniha „Jakub I, Inspirátor Shakespeara a Bacona“ a představní „Jsem Andrej Bjelyj“) hledá již řadu let „pravdivé a zcestné“ proudy v kulturách západu, výchdu a střední Evropy.

Anežka Janátová

Anežka Janátová

Působila jako psycholožka a ředitelka v Jedličkově ústavu v Praze, založila Akademii sociálního umění Tabor. Iniciovala vznik Sociálně terapeutického centra a Nadace Tábor, založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR. Od roku 2008 je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR.


Fotografie z ročníku 2016


Napsali o konferenci

Zapomenutý úkol střední Evropy, Vadimír Havrda

Všechno to začalo hrstkou účastníků  konference „Rose Cross in Europe“ o Velikonocích roku 2007 v anglické Emerson College. Většinu přítomných ponechaly přednášky v klidu, ale v duši jednoho českého posluchače se rozezněl silný hlas, který volal po probuzení: „Přesně tohle bychom potřebovali u nás, ve střední Evropě. Toto je klíč, který nám může otevřít dveře k našemu „zapomenutému domovu“. Když jsem se ten dotyčný zeptal přednášejících, zda by byli ochotni  přivézt „Růži a kříž“ do Prahy, odpověděli mu částečně žertem: „Ano. Ale jen  když to zorganizuješ!“ A tak se dal do pohybu sled událostí, které tehdy nikdo nečekal. ... celý článek

O konferenci Růže a kříž, Terry Boardman - přednášející

Jsem povoláním přednášející, spisovatel a překladatel (z němčiny a japonštiny). Jsem ženatý, má manželka pochází z Japonska, máme 25-letého syna, který žije se svou ženou a dítětem v Tokiu. Od roku 1981 studuji anthroposofii a od roku 1983 jsem členem antroposofické společnosti ... celý článek

O povaze jednoho novodobého svátku, Petra Stypová - účastník

Již pátým rokem na podzim přichází do mého života nový svátek, jehož prožívání si nikdy nenechám ujít a hledím k němu s netrpělivým očekáváním. Přes oblouky věků mne vždy pevně přivede k přítomnosti a ukotví v ní tak, jako žádný jiný čas. Ačkoli se zabývá převážně pochmurnými tématy, přináší mi velikou radost. Jeho jméno je Růže a kříž v Evropě ... celý článek

Jsou levičáci neznabozi? Petra Stypová - účastník

Když jsem uvažovala o možné propagaci konference Růže a kříž v Evropě v levicově zaměřených novinách, bylo mi řečeno, že „levičáci“ jsou neznabozi. Neznaboh, pěkné slovo. Jeho opakem by měl být asi nějaký znaboh na pravici. Což o to, ... celý článek v Kulturních novinách

Program 2017

1.- 3. prosince 2017 v sídle Anthroposofické společnosti, Hošťálkova ulice 392/1d, Praha 6

Přinášíme přehled témat letošní konference. Časový harmonogram bude upřesněn a zveřejněn na tomto místě. Registrovaní účastnící obdrží harmonogram spolu s organizačními pokyny rovněž e-mailem.

Kulturní a individuální identita v době převratných změn / Markus Osterrieder

Jak se  v dějinách vyvíjelo  vědomí vlastní identity? Proč jsme právě nyní svědky obrovských politických, kulturních a sociálních bojů o smysl identity? Jaká je souvislost mezi identitou a „Já Jsem?“

Duše vědomá a antisociální instinkt / Markus Osterrieder

Projevem probouzející se duše vědomé bývají silné antisociální tendence. Jak je možné tyto tendence nahradit skutečným sociálním impulsem, který by neupadal zpět ke skupinovému chování nebo kolektivismu? Jak se sociální a antisociální instinkty projevují v hlubších instinktech lidí?

Utváření „Nového společenství“ Spojených států Evropských / Terry Boardman

Je toto „nové společenství“ v souladu s impulsem Růže a kříže a s duchem doby duše vědomé? Kdo stojí za tímto „novým společenstvím“? A o co usiluje?

1917 a 2017: revoluce a kontrarevoluce / Terry Boardman

Politika je o pocitech, hodnotách, zájmech. Důvěra v tradiční politickou moc takzvaného „středu“ upadá. Zleva byl nahrazen tradiční hospodářsky zaměřený marxismus a socialismus kulturním marxismem, napravo znovu povstal populismus a nacionalismus jakožto důsledek vývoje levicové politiky a rovněž jako reakce na globalistický kapitalismus. Mezi stranami pravice a levice upadá vzájemná tolerance. Klesá Evropa zpět do zmatků meziválečných let (1919-1939) nebo se již nacházíme dnes na jiné úrovni? Jak je možné v tomto kontextu porozumět monoteismu a úloze semitských národů (Židům a Arabům)? Čím se podobají léta 2016-2017 období 1848-1849? Jsme skutečně schopni nahlédnout do podstaty boje o hodnoty z roku „1776“ a „1984“ (román George Orwella)? „Svoboda jednotlivce“ a „kolektivistické autoritářství“? „Globalismus“ a „nacionalismus“? Nebo se snaží zrodit něco nového, pozitivnějšího?

Novalis, rosekruciánství a Duch Evropy / Richard Ramsbotham

Novalis byl záhadnou postavou. Žil v době evropského romantismu a jeho život a práce obsahují významné otázky a hádanky, které souvisí s rosekruciánským impulsem v evropské kultuře v minulosti i v současnosti. V přednášce se budeme zabývat tím, jaké souvislosti je možné vidět mezi Novalisem a rosekruciánstvím a evropskou kulturou (západ, východ a střed), evropským romantismem, dvěma Jany, společenstvím a sociálním životem. Budeme se věnovat tematice vztahu Novalise a Goetha, Sofie a anthroposofie, jednostranným pohledům na Novalise (ve světle západních či katolických vlivů), hornictvím a duchovní vědou, apokalyptickými dějinami, současnou civilizací a duchem hry.

Příběhy rosekruciánského zasvěcení / Richard Ramsbotham

Recitál v podání Richarda Ramsbothama (recitace) a Godlindy Gaedeke (hudba), ve kterém zazní ukázky prózy a poezie Rudolfa Steinera, Novalise a dalších autorů, kteří jsou úzce spjati s tématem „Růže a kříže v Evropě“.

Síly, které na lidskou duši působí a nová onemocnění, která z jejich působení vznikají / Anežka Janátová

Potřebné změny v reflexi těchto nemocí. Potřebné změny v prevenci, v přístupu v rodině, ve školství.

Prosazování se duše vědomé v současném lidství / Anežka Janátová

Výchova nových generací rodičů i dětí a základní předpoklady pro tuto výchovu. Nezbytná změna způsobu myšlení z lineárního ve skutečně živé myšlení. Rudolf Steiner stále neznámý.

Časový rozvrh 2017

Konference začíná v pátek 1. prosince 2017 v 15.30h a končí v neděli 3. prosince 2017 v 14.30h. Časový rozvrh konference je k dispozici též ke stažení Růže a kříž 2017 - časový rozvrh (česky) (application/pdf ~375kB)

Přihláška 2017

Cena je 1800 Kč, pro studenty denního studia 500 Kč. V případě, že cena je důvodem Vaší neúčasti, je možná individuální dohoda.

Pokud nemůžete využít přihlašovacího formuláře níže, zasílejte přihlášky písemně na adresu koordinátora: Tomáš Petr, Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, 120 00 Praha 2, tel.: (00420) 723 539 983, info@rose-cross.cz, www.akademietabor.cz.

Vaše přihláška

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Anthroposofické společnosti v České republice, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity sdružením pouze pro účely předávání dalších informací ke konferencím Růže a Kříž. Z odběru informací se můžete se kdykoliv písemně (e-mailem) odhlásit.

* povinné pro vyplnění