O konferenci


Jak rozpoznat a rozlišit síly, které chtějí ničivě působit skrze lidskou duši? Boj za pravdu, svobodu a naději uprostřed zmatku naší doby.

Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě, rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí, k schopnosti rozlišovat, k jasnému vidění a rozumění událostem, se kterými se setkáváme jak v dějinách, tak v současnosti v oblasti umění a kultury, duchovního života nebo politiky.

Příští konference Růže a kříž v Evropě 9 se koná 17.-20.11. 2016.


Přednášející


Terry Boardman

Terry Boardman

Dlouholetý student historie a duchovní vědy Rudolfa Steinera. Přednášel 13 let na univerzitách a vyšších školách v Japonsku a Anglii, 11 let pracoval a vystupoval jako eurytmista, nyní je samostatně píšícím autorem, přednášejícím a překladatelem z němčiny a japonštiny.

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Dříve spolupracovník výzkumu v institutu pro východní Evropu (Osteuropa Institut) v Mnichově, nyní samostatný historik, přednášející a spisovatel, činný v mnoha zemích Evropy. Jeho zvláštním zájmem je duchovní, politická a kulturní výměna mezi kontinenty.

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Spisovatel, dramaturg a divadelní režisér žijící ve Velké Británii, přednášel anglickou literaturu na Varšavské univerzitě. V současné době režíruje třetí mysterijní drama Rudolfa Steinera v angličtině a pracuje na divadelním představení Andreje Bjelyho Glossolalia.

Anežka Janátová

Anežka Janátová

Působila jako psycholožka a ředitelka v Jedličkově ústavu v Praze, založila Akademii sociálního umění Tabor. Iniciovala vznik Sociálně terapeutického centra a Nadace Tábor, založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR. Od roku 2008 je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR.


Napsali o konferenci

Zapomenutý úkol střední Evropy, Vadimír Havrda

Všechno to začalo hrstkou účastníků  konference „Rose Cross in Europe“ o Velikonocích roku 2007 v anglické Emerson College. Většinu přítomných ponechaly přednášky v klidu, ale v duši jednoho českého posluchače se rozezněl silný hlas, který volal po probuzení: „Přesně tohle bychom potřebovali u nás, ve střední Evropě. Toto je klíč, který nám může otevřít dveře k našemu „zapomenutému domovu“. Když jsem se ten dotyčný zeptal přednášejících, zda by byli ochotni  přivézt „Růži a kříž“ do Prahy, odpověděli mu částečně žertem: „Ano. Ale jen  když to zorganizuješ!“ A tak se dal do pohybu sled událostí, které tehdy nikdo nečekal. ... celý článek

O konferenci Růže a kříž, Terry Boardman - přednášející

Jsem povoláním přednášející, spisovatel a překladatel (z němčiny a japonštiny). Jsem ženatý, má manželka pochází z Japonska, máme 25-letého syna, který žije se svou ženou a dítětem v Tokiu. Od roku 1981 studuji anthroposofii a od roku 1983 jsem členem antroposofické společnosti ... celý článek

O povaze jednoho novodobého svátku, Petra Stypová - účastník

Již pátým rokem na podzim přichází do mého života nový svátek, jehož prožívání si nikdy nenechám ujít a hledím k němu s netrpělivým očekáváním. Přes oblouky věků mne vždy pevně přivede k přítomnosti a ukotví v ní tak, jako žádný jiný čas. Ačkoli se zabývá převážně pochmurnými tématy, přináší mi velikou radost. Jeho jméno je Růže a kříž v Evropě ... celý článek

Jsou levičáci neznabozi? Petra Stypová - účastník

Když jsem uvažovala o možné propagaci konference Růže a kříž v Evropě v levicově zaměřených novinách, bylo mi řečeno, že „levičáci“ jsou neznabozi. Neznaboh, pěkné slovo. Jeho opakem by měl být asi nějaký znaboh na pravici. Což o to, ... celý článek v Kulturních novinách

Program předchozích ročníků

Program 2015

19.– 22. listopadu 2015 v sídle Anthroposofické společnosti, Hošťálkova ulice 392/1d, Praha 6

Přinášíme přehled témat letošní konference. Časový harmonogram bude upřesněn a zveřejněn na tomto místě. Registrovaní účastnící obdrží harmonogram spolu s organizačními pokyny rovněž e-mailem.

Témata jsou k dispozici též jako leták ke stažení - Růže a kříž 2015 - leták (česky) (application/pdf ~370kB)

„Ideologický boj naší doby“, současné „mýty“ a hledání pravdy. (Jak je rozlišit?) / Richard Ramsbotham

Když se dnes hovoří o pravdivosti, etice či morálce, bývá na celém světě stále častěji používán slogan „Nic není pravda, všechno je možné“.  Názor, že pravdy stejně nelze dosáhnout, významně ovlivňuje hlavní procesy rozhodování v politice i chování médií. Naučit se rozlišovat je důležité proto, abychom prohlédli nepravdivost, která velmi často v těchto oblastech života působí, a abychom dokázali najít jiné cesty, které nás mohou vést dál.

Boj s „IS“, duchovní iluze a hledání nové morálky. (Co můžeme udělat?) / Richard Ramsbotham

Ve druhé přednášce se zaměříme na bádání v oblasti dalších důsledků tohoto působení. Budeme se např. snažit rozluštit, co se skrývá za výrokem Davida Camerona „ideologická bitva naší generace“ (bitva s „Islámským státem“). Dále se budeme zabývat otázkou, kde je možné najít (nebo nenajít) novou morálku, a dalšími otázkami, před kterými stojí anthroposofické hnutí v narůstající světové krizi současnosti.

Svoboda a konformita: „Veřejné mínění“ a Hegel. / Terry Boardman

Život v současné době považujeme za život v „informační společnosti“. „Říká se“, že informace, zprávy a data ovlivňují téměř vše v současném „vědeckém“ světě. To je příklad „veřejného mínění“. Tématem první přednášky bude „veřejné mínění“. Co je to? Jak nás ovlivňuje a kontroluje? Co se skrývá za veřejným míněním z duchovního úhlu pohledu? Co máme na mysli, když hovoříme o „střední cestě“, o „rovnováze“ a „polaritě“? Jak souvisí veřejné mínění s otázkou Evropy a jejím budoucím směrováním?

Hegel, Steiner a veřejné mínění / Terry Boardman

Ve druhé přednášce se zaměříme na specifický aspekt moderního veřejného mínění, totiž na ze Západu pocházející  názory na německého filosofa Hegela a na jeho dialektiku. Rudolf Steiner choval k Hegelovi (1770-1831) velký respekt, ne však nekritický. Jak je dnes Hegel a jeho myšlenky v současnosti zneužíván a proč na tom záleží? Proč si Steiner Hegela tolik cenil a jaký je vztah mezi Hegelem a impulsem Růže a Kříže? 

Současné světové události v zrcadle 33-letého rytmu / Markus Osterrieder

Dnes již nestačí chtít rozumět velkým politickým a sociálním převratům a konfliktům v jejich hlubších souvislostech pouze na základě zpráv z médií. Od konce roku 1917 poukazoval Rudolf Steiner na význam 33-letého rytmu, který v dějinách panuje a který pramení z duchovních a astronomických zákonitostí. Tak poukazují události posledních tří let (2012-15) na dění, ke kterému došlo v letech 1979-82 a dále pak v letech 1946-49 (2x 33let). Budeme-li se těmito fenomény zabývat, můžeme se naučit, jak na základě současnosti spoluutvářet „veřejné mínění“ budoucnosti.

Naděje, svoboda a „Duch Pravdy“ / Markus Osterrieder

Naděje náleží spolu s vírou a láskou ke třem intimním duševním silám člověka. Naděje je nejsilněji spjata s bezprostředními danostmi fyzického světa a je základem volního jednání člověka. Ukazuje se, že politické a sociální systémy, které se snaží člověka nesvobodně zotročit, se snaží vždy zničit i naději. Naděje a lidská svoboda vůle jsou neoddělitelně spjaty s „Duchem Pravdy“, kterého zvěstoval svým učedníkům Kristus. Předpokladem pro přijetí tohoto Ducha je sebevýchova k pravdivosti. A právě o vůli k pravdivosti je v dnešní době největší boj.

Co vše se změnilo v působení na lidské duše s počátkem 3. tisíciletí? / Anežka Janátová

Nové tisíciletí ve znamení čísla Šelmy 3 x 666. V čem se Šelma snaží lidstvo změnit. Rozvíjení dvanácti smyslů. Rozvíjení dvanácti světových názorů. Rozvíjení osobnosti. Rozvíjení dětských bytostí. Rozvíjení impulsů anthroposofie. Rozvíjení duše vědomé.

Možné odpovědi na impulzy Šelmy / Anežka Janátová

Vědomá evidence změn. Snaha o „rozlišování duchů“ v jejich různých převlecích. Zjevné přiznání se k Rudolfu Steinerovi nejen rétorikou.

Součástí programu konference budou pléna a doprovodná umělecká představení.

Časový rozvrh 2015

Konference začíná ve čtvrtek 19. listopadu 2015 v 17h a končí v neděli 22. listopadu 2015 v 15h. Časový rozvrh konference je k dispozici též ke stažení Růže a kříž 2014 - časový rozvrh (česky) (application/pdf ~55kB)

(*) V programu konference Růže a kříž v Evropě 8, došlo k dvěma změnám. První přednáška Markuse Osterriedera se ze čtvrtka přesouvá na pátek odpoledne od 16.30 do 18.00, a přednáška Anežky Janátové se přesouvá z pátečního odpoledne na čtvrtek od 18.30 do 20.30. Dále místo páteční eurytmie od 15 hodin bude zpěv pod vedením Jana Chromečka. Změny jsou označeny červeně:

Čtvrtek 19.11.
17.00 - 18.30 Registrace
18.30 - 20.30 Slavnostní zahájení konference

Co vše se změnilo v působení na lidské duše s počátkem 3. tisíciletí? - Anežka Janátová (*)
Pátek 20.11.
10.00 - 13.00 A) Prohlídka Prahy v češtině pro zájemce - Petr Janát Dolista (v ceně kongresu, viz poznámka níže)

B) Prohlídka Prahy pro cizince - Martin Semerád (v němčině a angličtině, v ceně kongresu)
15.00 - 15.45 Zpěv pod vedením Jana Chromečka (*)
16.00 - 16.30 Představení se účastníků kongresu
16.30 - 18.00 Současné světové události v zrcadle 33-letého rytmu - Markus Osterrieder (*)
18.00 - 18.45 Přestávka a občerstvení
18.45 - 20.25 "Ideologický boj naší doby", současné "mýty" a hledání pravdy. (Jak je rozlišit?) - Richard Ramsbotham
Sobota 21.11.
9.00 - 10.40 Svoboda a konformita: "Veřejné mínění" a Hegel - Terry Boardman
11.15 - 12.30 Plénum - dramatické zpracování obsahu přednášek - A. Janátová
12.30 - 13.45 Přestávka na oběd
13.45 - 14.15 Eurytmie- sociální a hygienická cvičení - Vladimír Havrda
14.30 - 16.25 Naděje, svobody a "Duch Pravdy" - Markus Osterrieder
16.40 - 18.35 Možné odpovědi na impulzy Šelmy - Anežka Janátová
18.35 - 19.30 Přestávka a občerstvení
19.30 - 21.00 Ondina (Jean Giraudoux) - divadelní představení v podání skupiny Artual
Neděle 22.11
9. 00 - 10.55 Boj s "IS", duchovní iluze a hledání nové morálky. (Co můžeme udělat?) - Richard Ramsbotham
11.15 - 13.10 Hegel, Steiner a veřejné mínění -Terry Boardman
13.10 - 13.40 Krátká přestávka na oběd
13.40 - 14.40 Plénum - Co mi přináší konference - reflexe přednášejících i účastníků
14.40 - 15.00 Slavnostní zakončení konference

Máte- li zájem zúčastnit se prohlídky Prahy, napište nám nejpozději do 17.11. 2015 na adresu info@rose-cross.cz

Prohlídka Prahy 2015

Téma, jak rozlišit síly, které chtějí ničivě působit skrze lidskou duši, řešili duchovní badatelé všech dob. Karel IV, který měl s tématem osobní zkušenosti, za tím účelem založil Univerzitu a stal se ochráncem reformních kazatelů v době zmatku jeho doby. Za jeho panování narozený Jan Hus usiloval o totéž. Pozemský život položil za cestu poznání, pravdu a život věčný. Svá kázání započal v chrámu Sv. Michaela.

Nedaleko od tohoto místa položilo pro Krista život 27 pánů, protože rozpoznali ničivé síly v duších svých protivníků. Boj za pravdu, svobodu a naději nekončil uprostřed zmatku pobělohorské doby, ale pro 3. tisíciletí byl včas vysvětlován Rudolfem Steinerem.

Po pražských stopách těchto osobností se vydáme v pátek 20.11. 2015 v 10h od Betlémské kaple na Staroměstské náměstí.

Petr Janát Dolista

 Karel IV Jan Hus Betlémská kaple Staroměstské náměstí

Představení Ondina od Jeana Giraudouxe, divadelní skupina Artual

„Bytost z přírodní říše má díky své lásce k člověku šanci probudit v něm jeho otupělé cítění.
Připomenout, že nebe je modré, voda studená a rána bolestná.“

Příběh o rusalce podle upraveného scénáře francouzsko-německého spisovatele, jenž se inspiroval nejstarší povídkou „Undine“ z pera Friedricha de la Motte Fouqué. Představení vzniklo jako praktická část absolvenstské práce studentky Akademie sociálního umění Tabor, oboru Slovo, řeč a divadlo.

Ondina od Jeana Giraudoux - plakát, představení Akademie Tabor Ondina od Jeana Giraudoux, představení Akademie Tabor (1) Ondina od Jeana Giraudoux, představení Akademie Tabor (2) Ondina od Jeana Giraudoux, představení Akademie Tabor (3) Ondina od Jeana Giraudoux, představení Akademie Tabor (4) Ondina od Jeana Giraudoux, představení Akademie Tabor (5) Friedrich de la Motte Fouqué Jean Giraudoux v r. 1927