O konferenci


Pravda, lež a tvůrčí Logos: hlubší souvislosti současné světové krize v Rusku, Evropě a na západě

Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě, rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí, k schopnosti rozlišovat, k jasnému vidění a rozumění událostem, se kterými se setkáváme jak v dějinách, tak v současnosti v oblasti umění a kultury, duchovního života nebo politiky.

Konference Růže a kříž v Evropě proběhne v termínu 30. září - 2. října 2022. Podrobnější informace budou následovat.

program rozvrh


Přednášející


Terry Boardman

Terry Boardman

je anglický překladatel (němčiny a japonštiny), spisovatel a přednášející dějin a současných událostí. Od roku 1982 se zabývá studiem anthroposofie. Je autorem řady článků a dvou knih: „Mapping the Millennium – Behind The Plans of the New World Order“ (2.vydání. 2013) and „Kaspar Hauser – Where Did He Come From?“ (2006), která vyšla v češtině v nakladatelství Grada pod názvem „Záhadný Kaspar Hauser“ (2009). Jeho manželka je z Japonska, mají 34 letého syna, který se svou japonskou manželkou a třemi malými dětmi žije v Anglii.

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

se narodil v roce 1961 v Mnichově. Po dokončení studií v Mnichově, Toulouse a Varšavě působil několik let jako badatel ve Východoevropském Institutu v Mnichově. Nyní pracuje jako historik, spisovatel a přednášející v mnoha zemích od Britských ostrovů až po Írán a Rusko. Zabývá se převážně otázkami kulturních souvislostí východu a západu. Mezi jeho knihy patří „Sonnenkreuz und Lebensbaum“ (1995, nové vydání v 2023) a „Welt im Umbruch“ 2014.

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

je spisovatel a dramatik. Vyučoval na univerzitě ve Varšavě v letech 1989 až 1993. Je autorem knihy „Who wrote Bacon?“, divadelní hry „Rewinding the War“ a hry o ruském spisovateli Andreji Bjelym. Velice se zajímá o téma vztahů západní, střední a východní Evropy.

Anežka Janátová

Anežka Janátová

Působila jako psycholožka a ředitelka v Jedličkově ústavu v Praze, založila Akademii sociálního umění Tabor. Iniciovala vznik Sociálně terapeutického centra a Nadace Tábor, založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR. Od roku 2008 je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR.


Program 2022

30. září - 2. října 2022 v Základní waldorfské škole Mezi rolemi 8, Praha 5 - Jinonice 158 00 (nová žlutá budova)

Přinášíme přehled témat letošní konference. Časový harmonogram bude upřesněn a zveřejněn na tomto místě. Registrovaní účastnící obdrží harmonogram spolu s organizačními pokyny rovněž e-mailem.

Rusko - ukrajinská válka; Glagol, Slovo a Svatá Sophia; Pravda a Krivda - hledání nových a budoucích sociálních forem / Markus Osterrieder

Duchovní základ Rusi a jeho deformace. Otázka pravé vlády (Šalamoun a Dymitrij). Evropská roztržka: Od středověkého církevního schizmatu (869/70) až k rozšíření NATO. Hledání samosprávy mezi imperiálním a nacionalistickým unitárním státním myšlením, "Putin a Bandera". Východní Slované a Evropa v souvislosti s událostmi v Německu v letech 1917,1941, 2022. Iniciativa Rudolfa Steinera v otázce Trojčlennosti. Proč je válka na Ukrajině symptomem stavu globálních vztahů východu a západu?

Propaganda, moc narativu (vyprávění), političtí aktéři - a pravda tvůrčího Slova; Výzvy, souvislosti a možný vývoj anglicky mluvícího světa, střední evropy a slovanského světa / Richard Ramsbotham

Přednáška s promítáním na téma záhady evropského a světového vývoje, jak byl znázorněn v obrazech prvního Goetheana.

Anglo-ruský antagonismus (minulost, přítomnost a budoucnost) jako symptomatologický fenomén současnosti ve vztahu k působení slova / Terry Boardman

Kořeny války na Ukrajině sahají mnohem dále než do roku 2014, jde o nejnovější epizodu 200 let starého antagonismu mezi Británií a Ruskem, který má ještě starší a hlubší původ. V těchto přednáškách se budeme zabývat exoterními i esoterními aspekty toho, čeho se tento antagonismus skutečně týká.

V Prapočátku bylo Slovo; Boj proti Slovu / Anežka Janátová

Úvaha nad tím, jak tvůrčí slovo stále působí. Pokusy o zneužívání slov, deformace řeči, vnucený jiný význam slov, technizace řeči, zkratky, artikulace. Léčebná eurytmie, výstavba řeči (Sprachgestaltung).

Časový rozvrh 2022

Konference začíná v pátek 30. září 2022 v 16.00h a končí v neděli 2. října 2022 v 15.00h. Časový rozvrh konference je k dispozici ke stažení Růže a kříž 2022 - časový rozvrh (česky) (application/pdf ~19kB)

Upozorňujeme, že místem konání je Základní waldorfská škola Mezi rolemi 8, Praha 5 - Jinonice 158 00 (nová žlutá budova), viz mapa