O konferenci


Boj o Duši vědomou ve 21. století

Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě, rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí, k schopnosti rozlišovat, k jasnému vidění a rozumění událostem, se kterými se setkáváme jak v dějinách, tak v současnosti v oblasti umění a kultury, duchovního života nebo politiky.

Konference Růže a kříž v Evropě 2019 proběhne v termínu 4-6. října 2019.

Pokud vás konference zaujala, prohlédněte si program a přihlašte se. Budeme vás informovat o aktualitách a zašleme podrobný program a instrukce.

Přihlášky zasílejte do 30. září.

program rozvrh přihláška


Přednášející


Terry Boardman

Terry Boardman

Jsem samostatně pracující přednášející, spisovatel a překladatel (z němčiny a japonštiny). Má žena je Japonka, máme 30. letého syna, který žije se svou manželkou a dvěma dcerami v Austrálii.

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Samostatně pracující historik, publicista a docent v řadě zemí od Norska po Irán a od Irska po Rusko. Jeho zvláštním zájmem jsou duchovní, kulturní a geopolitické souvislosti mezi Amerikou, Evropou a východní Euroasií. V současnosti pracuje na historických základech grálských eposů v kulturách západního a východního křesťanství a v (esotericném) islámu a židovství.

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Spisovatel, divadelník žijící ve Velké Británii. V současnosti pracuje na režii 4. Mysterijíno dramatu Rudolfa Steinera. Ve svých publikacích i představeních (např. kniha „Jakub I, Inspirátor Shakespeara a Bacona“ a představní „Jsem Andrej Bjelyj“) hledá již řadu let „pravdivé a zcestné“ proudy v kulturách západu, výchdu a střední Evropy.

Anežka Janátová

Anežka Janátová

Působila jako psycholožka a ředitelka v Jedličkově ústavu v Praze, založila Akademii sociálního umění Tabor. Iniciovala vznik Sociálně terapeutického centra a Nadace Tábor, založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR. Od roku 2008 je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR.


Napsali o konferenci

Zapomenutý úkol střední Evropy, Vadimír Havrda

Všechno to začalo hrstkou účastníků  konference „Rose Cross in Europe“ o Velikonocích roku 2007 v anglické Emerson College. Většinu přítomných ponechaly přednášky v klidu, ale v duši jednoho českého posluchače se rozezněl silný hlas, který volal po probuzení: „Přesně tohle bychom potřebovali u nás, ve střední Evropě. Toto je klíč, který nám může otevřít dveře k našemu „zapomenutému domovu“. Když jsem se ten dotyčný zeptal přednášejících, zda by byli ochotni  přivézt „Růži a kříž“ do Prahy, odpověděli mu částečně žertem: „Ano. Ale jen  když to zorganizuješ!“ A tak se dal do pohybu sled událostí, které tehdy nikdo nečekal. ... celý článek

O konferenci Růže a kříž, Terry Boardman - přednášející

Jsem povoláním přednášející, spisovatel a překladatel (z němčiny a japonštiny). Jsem ženatý, má manželka pochází z Japonska, máme 25-letého syna, který žije se svou ženou a dítětem v Tokiu. Od roku 1981 studuji anthroposofii a od roku 1983 jsem členem antroposofické společnosti ... celý článek

O povaze jednoho novodobého svátku, Petra Stypová - účastník

Již pátým rokem na podzim přichází do mého života nový svátek, jehož prožívání si nikdy nenechám ujít a hledím k němu s netrpělivým očekáváním. Přes oblouky věků mne vždy pevně přivede k přítomnosti a ukotví v ní tak, jako žádný jiný čas. Ačkoli se zabývá převážně pochmurnými tématy, přináší mi velikou radost. Jeho jméno je Růže a kříž v Evropě ... celý článek

Jsou levičáci neznabozi? Petra Stypová - účastník

Když jsem uvažovala o možné propagaci konference Růže a kříž v Evropě v levicově zaměřených novinách, bylo mi řečeno, že „levičáci“ jsou neznabozi. Neznaboh, pěkné slovo. Jeho opakem by měl být asi nějaký znaboh na pravici. Což o to, ... celý článek v Kulturních novinách

Program 2019

4-6. října 2019 v sídle Anthroposofické společnosti, Hošťálkova ulice 392/1d, Praha 6

Přinášíme přehled témat letošní konference. Časový harmonogram bude upřesněn a zveřejněn na tomto místě. Registrovaní účastnící obdrží harmonogram spolu s organizačními pokyny rovněž e-mailem.

Úzkost a strach jako následek ztráty vertikály smyslu / Anežka Janátová

Rudolf Steiner věděl, že duše vědomá se může plně probudit jen na setkání se zlem. Naším největším úkolem je to, co evangelium označuje jako dar rozlišování duchů: schopnost rozlišit, které síly skrze nás mohou do lidství působit, a jaké prostředky používají. Naším úkolem bude naučit se rozlišovat mezi pravdou a dezinformacemi, rozlišit různé mediální masáže, a především posilovat duši pravými obrazy, aby byla vědomá.

Jak čelit úzkostem v moderní době / Terry Boardman

V moderním světě žijeme s úzkostí již dlouhou dobu, přinejmenším od chvíle, kdy průmyslovou revoluci následovala v Evropě doba urbanizace. Jakého druhu jsou současné úzkosti? Žijeme v době velkého duchovního útoku na lidstvo a nacházíme se ve velice specifickém období vývoje lidstva - ve 21. století od inkarnace a vzkříšení Krista. Abychom těmto útokům mohli čelit, musíme se naučit konkrétně rozlišovat a identifikovat jejich duchovní podstatu. Skrývají v sobě trojčlennost a dají se charakterizovat jako Červená, Modrá a Zelená: hrozba válečného konfliktu, která zahrnuje i ekonomický konflikt; technologická hrozba transhumanismu, která na východě směřuje k totální sociální kontrole a na západě k všelidské genocidě. Jako třetí zde máme ekologickou hrozbu, která jde ruku v ruce s hysterií zelených a panikou “Pied Piper”, které vyvolávají hnutí jako např. Extinction Rebellion. Ve dvou přednáškách budu hovořit o těchto třech hrozbách v souvislosti s moderními úzkostmi, budu se zabývat duchovními silami, které za těmito hrozbami stojí a které skrze ně působí. Hovořit budu také o třech kvalitách, které potřebujeme jako lidé vyvinout, abychom těmto hrozbám mohli čelit: odvaha, otevřená mysl zahrnující jasné vidění (všeho kolem, ale i sebe sama) a vůle k adekvátnímu činu.

Mechanizace se snaží ujmout vlády / Markus Osterrieder

Ve dvou přednáškách se budu zabývat otázkou, jak je lidská bytost v současném světě vystavena akceleraci technologických vymožeností. Člověk si také musí uvědomit, že technologické nástroje silně rezonují v našem nitru. Tyto rezonance pocházejí většinou z nevědomé instinktivní části naší bytosti, kde podněty vznikají díky hormonálním a neuronovým funkcím. Do jaké směřujeme více než kdy dříve k robotizaci našeho těla i duše? A jak je tato robotická bytost v nás stimulována technologickými vymoženostmi a manipulována jinými mocnostmi do takové míry, že bude ohrožena naše svobodná vůle a možnost svobodného rozhodování? A jakou souvislost má toto vše s tím, co Rudolf Steiner v roce 1917 nazval „pádem duchů temnoty“ jako přímým následkem příchodu michaelského věku? Jak můžeme hledat cestu, kde bychom se učili čelit výzvám, při kterých se setkáváme nejen s vynálezy vnějšího světa, ale obzvláště s našimi vnitřními démony?

Znovuoživení artušovských mystérií ve světle anthroposofie - pravé a falešné stezky; Dr. Strader a současná technologie (5G); Anthroposofie, současná ekologická hnutí (XR) a hrozby katolictví; Narůstající potřeba nových sociálních forem / Richard Ramsbotham

V den svátku Nanebevstoupení, 30. května 2019, bylo ve čtyřech hlavních městech zemí Spojeného království (v Londýně, Edinburghu, Belfastu a Cardiffu) zavedena poprvé síť 5G. Volba tohoto dne může sama o sobě sloužit jako silné volání po probuzení. Toto datum je také výročním dnem úmrtí Daniela Dunlopa, přítele a žáka Rudolfa Steinera, který byl spojen s otázkami ´Mystérií západu´ (např. s mystérii souvisejícími s králem Artušem), ale také s otázkami, které se vztahovaly k elektřině a technologiím. Dunlop zorganizoval konferenci pod názvem World Power Conference, jejíž obsah konzultoval s Rudolfem Steinerem, ve smyslu bádání a hledání způsobu, jak s energiemi a technologiemi zodpovědně pracovat. Síť 5G byla zavedena ve stejné době, kdy se vzedmula mohutná vlna podpory zelených technologií a volání po činu proti klimatickým změnám, které se v současnosti stávají veřejnou záležitostí. Ve svých dvou přednáškách se budu zabývat jednak artušovskými mystérii a hledáním skutečného vztahu k ekologii, technologiím a novým sociálním formám, dále pak vnější opozicí a vnitřními iluzemi, které tuto cestu doprovázejí, a možnými východisky.

Časový rozvrh 2019

Konference začíná v pátek 4. října 2017 v 16.30h a končí v neděli 6. října 2017 v 14.30h. Časový rozvrh konference je k dispozici ke stažení Růže a kříž 2019 - časový rozvrh (česky) (application/pdf ~170kB)

Přihláška 2019

Cena je 1800 Kč, pro studenty denního studia 500 Kč. V případě, že cena je důvodem Vaší neúčasti, je možná individuální dohoda.

Pokud nemůžete využít přihlašovacího formuláře níže, zasílejte přihlášky písemně na adresu koordinátora: Tomáš Petr, Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, 120 00 Praha 2, tel.: (00420) 723 539 983 (odpoledne), info@rose-cross.cz, www.akademietabor.cz.

Vaše přihláška

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Anthroposofické společnosti v České republice, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity sdružením pouze pro účely předávání dalších informací ke konferencím Růže a Kříž. Z odběru informací se můžete se kdykoliv písemně (e-mailem) odhlásit.

* povinné pro vyplnění