O konferenci


Cvič rozpomínání se na ducha

Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě, rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí, k schopnosti rozlišovat, k jasnému vidění a rozumění událostem, se kterými se setkáváme jak v dějinách, tak v současnosti v oblasti umění a kultury, duchovního života nebo politiky.

Pokud vás konference zaujala, prohlédněte si program a přihlašte se. Budeme vás informovat o aktualitách a zašleme podrobný program a instrukce.

Upozornění: Konference se letos koná v Základní waldorfské škole, Mezi rolemi 8, Praha 5 - Jinonice (nová žlutá budova), mapa

Přihlášky zasílejte do 15. září 2020.

program přihláška


Přednášející


Terry Boardman

Terry Boardman

Jsem samostatně pracující přednášející, spisovatel a překladatel (z němčiny a japonštiny). Má žena je Japonka, máme 30. letého syna, který žije se svou manželkou a dvěma dcerami v Austrálii.

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Samostatně pracující historik, publicista a docent v řadě zemí od Norska po Irán a od Irska po Rusko. Jeho zvláštním zájmem jsou duchovní, kulturní a geopolitické souvislosti mezi Amerikou, Evropou a východní Euroasií. V současnosti pracuje na historických základech grálských eposů v kulturách západního a východního křesťanství a v (esotericném) islámu a židovství.

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Spisovatel, divadelník žijící ve Velké Británii. V současnosti pracuje na režii 4. Mysterijíno dramatu Rudolfa Steinera. Ve svých publikacích i představeních (např. kniha „Jakub I, Inspirátor Shakespeara a Bacona“ a představní „Jsem Andrej Bjelyj“) hledá již řadu let „pravdivé a zcestné“ proudy v kulturách západu, výchdu a střední Evropy.

Anežka Janátová

Anežka Janátová

Působila jako psycholožka a ředitelka v Jedličkově ústavu v Praze, založila Akademii sociálního umění Tabor. Iniciovala vznik Sociálně terapeutického centra a Nadace Tábor, založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR. Od roku 2008 je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR.


Napsali o konferenci

Zapomenutý úkol střední Evropy, Vadimír Havrda

Všechno to začalo hrstkou účastníků  konference „Rose Cross in Europe“ o Velikonocích roku 2007 v anglické Emerson College. Většinu přítomných ponechaly přednášky v klidu, ale v duši jednoho českého posluchače se rozezněl silný hlas, který volal po probuzení: „Přesně tohle bychom potřebovali u nás, ve střední Evropě. Toto je klíč, který nám může otevřít dveře k našemu „zapomenutému domovu“. Když jsem se ten dotyčný zeptal přednášejících, zda by byli ochotni  přivézt „Růži a kříž“ do Prahy, odpověděli mu částečně žertem: „Ano. Ale jen  když to zorganizuješ!“ A tak se dal do pohybu sled událostí, které tehdy nikdo nečekal. ... celý článek

O konferenci Růže a kříž, Terry Boardman - přednášející

Jsem povoláním přednášející, spisovatel a překladatel (z němčiny a japonštiny). Jsem ženatý, má manželka pochází z Japonska, máme 25-letého syna, který žije se svou ženou a dítětem v Tokiu. Od roku 1981 studuji anthroposofii a od roku 1983 jsem členem antroposofické společnosti ... celý článek

O povaze jednoho novodobého svátku, Petra Stypová - účastník

Již pátým rokem na podzim přichází do mého života nový svátek, jehož prožívání si nikdy nenechám ujít a hledím k němu s netrpělivým očekáváním. Přes oblouky věků mne vždy pevně přivede k přítomnosti a ukotví v ní tak, jako žádný jiný čas. Ačkoli se zabývá převážně pochmurnými tématy, přináší mi velikou radost. Jeho jméno je Růže a kříž v Evropě ... celý článek

Jsou levičáci neznabozi? Petra Stypová - účastník

Když jsem uvažovala o možné propagaci konference Růže a kříž v Evropě v levicově zaměřených novinách, bylo mi řečeno, že „levičáci“ jsou neznabozi. Neznaboh, pěkné slovo. Jeho opakem by měl být asi nějaký znaboh na pravici. Což o to, ... celý článek v Kulturních novinách

Program 2020

9.-11. října 2020 v Základní waldorfské škole Mezi rolemi 8, Praha 5 - Jinonice 158 00 (nová žlutá budova)

Přinášíme přehled témat letošní konference. Časový harmonogram bude upřesněn a zveřejněn na tomto místě. Registrovaní účastnící obdrží harmonogram spolu s organizačními pokyny rovněž e-mailem.

Lidstvo v globální krizi: Virus jako symptom existenciální duchovní výzvy / Markus Osterrieder

Onemocnění dýchacích cest, šíření strachu i opatření, která státy na celém světě zavedly po propuknutí nemoci (karanténa, povinné nošení roušek atd.) míří přímo na rytmickou podstatu člověka (dýchání, krevní oběh, srdeční tep). Znovu se nabízí otázka, jaký je dnes skutečný obraz člověka v oblasti vzdělávání a ve vědě, jaká je skutečná podstata lidské bytosti. V přednáškách se budeme dále zabývat rostoucím nebezpečím pro rozhodování člověka, které je stále více nahrazováno strojově programovanými algoritmy (technokratická "algokracie"), ale také problematikou výzkumu tzv "gain-of-function", který je součástí transhumanistické ideologie. Budeme se též zabývat vlivem e-learningu, který je prosazován mediálními koncerny, jako jsou např. Google a Microsoft, a který nahrazuje přímý sociální kontakt a interakci ve výchově a vzdělávání. Pokud porozumíme, jakým způsobem jsou vedeny útoky na nitro člověka, pak můžeme zaktivovat vlastní duchovní imunitní síly.

Duchovní signatura naší současné situace. Jaké síly působí v současnosti? Jak máme zareagovat my? / Richard Ramsbotham

Ti z vás, kteří se zúčastnili konference Růže a Kříž v předchozích letech, se jistě rozpomenou na to, jak jsme hovořili o duchovních proudech, které se v dějinách často spojují, aby se postavily proti pravé, všeobecně lidské cestě směřující do budoucnosti. Současná situace je pro lidstvo zřetelným kritickým bodem, který se již nějakou dobu "připravoval". Dokážeme rozlišit působení odpůrčích sil v proudu dění, při současných náhlých a intenzivních změnách a výzvách? Pokud ano, jaké konkrétní formy na sebe berou a jak konkrétně působí? Co můžeme říci o současné situaci ve světle duchovní vědy, na základě našeho vlastního pozorování a chápání? Jak máme reagovat na současnou krizi a jaká možná řešení se nabízí?

Cesta k „nové normalitě“? Od roku 2020 do roku 2030 / Terry Boardman

Naše kultura směřuje v nové dekádě do hluboké krize. Neustále slyšíme, že svět po COVID-19 bude jiný. Nastane "nová normalita". Kdo se nám to snaží namluvit? Kdo o to usiluje a z jakého důvodu? A jaký příběh nám to vlastně vypráví? Je "nová normalita" vůbec možná? Není její koncept zároveň kontradikcí - jako např. "sociální odstup"? Pokud nedokážeme postavit naši současnou situaci do kontextu toho, jak jsme se do ní dostali a jak se vyvíjela, nebudeme se umět zorientovat v tom, kam míříme. V současnosti jsme pohybováni vůlí (silou), která není naše vlastní. Abychom "pravdivě žili", musíme cvičit "rozpomínání se na Ducha" a rozpomenout se na náš duchovní původ - původ našeho já, možnost svobody našeho já v této moderní době, která je zároveň dobou podpřírodních technologií. V přednáškách se pokusíme propojit vlákna duchovních dějin a dějin současnosti, vlákna, o kterých jsme hovořili také v rámci dřívějších konferencí Růže a Kříž v Praze. Tím se pokusíme vnést světlo porozumění do současné krize a pak můžeme začít hledat odpověď na otázku: jaký má být nový svět, který skutečně chceme?

Cvič rozpomínání se na Ducha; cvič uvědomování si Ducha; cvič zření Ducha / Anežka Janátová

V průpovědi Základního kamene dává Rudolf Steiner tři základní duchovní cvičení a ke každému z nich hned dodává, k čemu toto cvičení vede. Rozpomínání se na Ducha vede k pravdivému žití v podstatě lidského bytí. Uvědomování si Ducha vede k pravdivému cítění v působení lidských Duší. Zření Ducha vede k pravdivému myšlení v duchovní podstatě člověka. Všechna tři cvičení vedou k Pravdě, jsou tedy nejsilnější zbraní proti odpůrcům ducha i člověka. V přednáškách se budeme zabývat příčinami i následky pravdivého usilování o rozpomenutí se, uvědomění si a zření duchovní podstaty a působení v mikro i makro světě.

Přihláška 2020

Cena je 1800 Kč, pro studenty denního studia 500 Kč. V případě, že cena je důvodem Vaší neúčasti, je možná individuální dohoda.

Pokud nemůžete využít přihlašovacího formuláře níže, zasílejte přihlášky písemně na adresu koordinátora: Tomáš Petr, Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, 120 00 Praha 2, tel.: (00420) 723 539 983 (odpoledne), info@rose-cross.cz, www.akademietabor.cz.

Vaše přihláška

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Anthroposofické společnosti v České republice, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity sdružením pouze pro účely předávání dalších informací ke konferencím Růže a Kříž. Z odběru informací se můžete se kdykoliv písemně (e-mailem) odhlásit.

* povinné pro vyplnění